Regels voor gezinshereniging worden strenger

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zijn strengere regels goedgekeurd voor gezinshereniging. Dat is de belangrijkste bron van migratie naar ons land: jaarlijks komen er zo'n 40.000 buitenlanders naar hier via gezinshereniging.

Mensen die van buiten Europa een partner of kinderen naar hier willen halen zullen voortaan moeten bewijzen dat die nieuwe inwoners niet ten laste zullen komen van het OCMW en dat er behoorlijke huisvesting is voor hen. Hun inkomen moet 120 procent van het leefloon bedragen.

In de nieuwe regels staat niets over inburgering omdat de Franstalige liberalen absoluut geen taalvoorwaarden in de tekst wilden. Ze waren bang dat die dan ook tegen Franstaligen zouden kunnen gebruikt worden. In Vlaanderen moet hoe dan ook iedere nieuwkomer een inburgeringscursus volgen door Vlaamse regels.

Aan Vlaamse kant werd het wetsvoorstel goedgekeurd door CD&V, N-VA en Open VLD, aan Franstalige kant door MR en PS.
Waarschijnlijk haalt het ook in de voltallige Kamer en meerderheid.