Spontane staking bij BMT Boechout

Bij metaalbedrijf BMT Boechout is een spontane staking uitgebroken. Het bedrijf verhuist tegen 2012 en de directie wil van de gelegenheid gebruikmaken om te herstructureren. Zo’n 44 van de 175 werknemers verliezen hun baan.

De vakbonden verzetten zich tegen naakte ontslagen. “Er is nog een andere manier om het bedrijf te herstructureren”, aldus Eric Horemans van de liberale vakbond. De vakbond stelt vervroegd brugpensioen en natuurlijke afvloeiingen voor als alternatief. “Dat moet haalbaar zijn, want de gemiddelde leeftijd bij BMT is vrij hoog.”

De directie van BMT is echter geen voorstander van vervroegd brugpensioen. “De directie wil er niets van weten”, aldus Horemans. “Meer nog, de directie wil zelfs alle sociale verworvenheden afnemen van de werknemers die na de herstructurering nog zullen overblijven."