1 op de 14 kinderen blijft zitten in 1e leerjaar

Eén op de veertien kinderen in het eerste leerjaar moet blijven zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van de K.U. Leuven. Met die cijfers bengelt het Vlaamse lager onderwijs aan de staart van Europa.

In steden zoals Antwerpen en Gent is het aantal kinderen dat een jaar opnieuw doet zelfs nog hoger. Meer kinderen in het lager stadsonderwijs hebben een taalachterstand, maar ook andere factoren spelen mee, zegt onderzoekster Mieke Goos.

"In de steden wonen veel meer allochtonen en het zijn nu eenmaal de allochtone kinderen die een hogere kans hebben op zittenblijven, omdat zij ook een heel andere achtergrond hebben. Het zijn vaak kinderen uit zwakkere milieus waar de ouders iets minder hoogopgeleid zijn."

Uit het het onderzoek blijkt dat veel scholen zittenblijven aanmoedigen, hoewel dat slechte gevolgen heeft voor de verdere schoolcarrière van een kind.