"Belangenafweging geen zaak Raad van State"

De Raad van State bijt van zich af in de discussie over de nieuwe tramlijn tussen Deurne en Wijnegem. Woordvoerster Marie-Rose Bracke zegt dat belangenafweging niet tot de bevoegdheden van de Raad van State behoort.

"Wij kunnen geen rekening houden met het stadium van de uitgevoerde werken", zegt Bracke. "Eenmaal een belanghebbende partij een onwettigheid aanvoert die de Raad gegrond acht, heeft de Raad geen andere optie dan de klacht te aanvaarden."

Door een arrest van de Raad kan de bijna voltooide tramlijn in Wijnegem niet worden afgewerkt. Onder meer minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) vindt dat in dergelijke dossiers het maatschappelijk belang zwaarder doorweegt dan individuele klachten.

"Dossiers immuun maken voor individuele klachten"

De Clerck wil dat de overheid sommige dossiers "immuun" kan maken voor individuele klachten. De beslissing van de Raad van State valt slecht bij De Clerck. Hij wil de Vlaamse overheid veel duidelijker de bevoegdheid geven om instanties als de Raad van State terug te fluiten. "De overheid moet soms kunnen zeggen dat het algemeen belang primeert op het individueel belang. Niet alleen voor openbare werken, maar ook voor de bouw van gevangenissen en crematoria", klinkt het in de Coreliokranten.

De minister verwijt de Raad van State "een soms stuitend gebrek aan realiteitszin". "Het is toch onaanvaardbaar dat er zo'n grote kloof is tussen een uitspraak van de Raad van State en de realiteit op het terrein", zegt de minister in "De ochtend". "De vorm primeert vaak op de inhoud."

"Nu draait het om een Vlaamse aangelegenheid, maar ik heb het ook ondervonden als burgemeester in Kortrijk en ik ervaar het nu weer als minister van Justitie. Acht gevangenissen moet ik bouwen, en telkens bots ik tegen klachten van individuen, die alles blokkeren. Met de bouw van crematoria gaat het net zo. Wie verdedigt het algemeen belang nog?", vraagt hij zich af.

"Niemand heeft graag een gevangenis in zijn achtertuin, maar het is nu eenmaal een opdracht van algemeen belang. En uiteraard moeten regels worden nageleefd en moet er een mogelijkheid zijn om de burgers te laten reageren, maar het eindeloze discussiëren, het eindeloze procederen, en dus eindeloos het risico lopen dat de werken worden stilgelegd, dat moet stoppen. Op een bepaald ogenblik moet de lijn worden uitgezet, moet er worden beslist en moet er worden gehandeld."

Daarom pleit hij ervoor dat de Vlaamse regering op een bepaald moment alle uitspraken naast zich kan neerleggen op basis van het belang van het dossier. "De Vlaamse overheid wordt dan de ultieme scheidsrechter", aldus nog De Clerck. Hij pleit ook voor een hervorming van het administratief recht, met administratieve rechtbanken in eerste aanleg.

"Mensen in Wijnegem en Deurne gaan er net op vooruit"

De vernietiging van de vergunning is ook bij de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers in het verkeerde keelgat geschoten. "We zijn heel erg verbaasd dat het project is tegengehouden wegens milieuredenen, terwijl een tram toch net goed is voor het milieu", zegt woordvoerder Jan Van Severen.

"Eén tram vervangt 150 tot 170 auto's. Mensen uit de buurt gaan er dus enkel maar op vooruit. Wij zijn vragende partij om alle partijen rond de tafel te krijgen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen."

"We willen niet dat werken worden stilgelegd"

De buurtbewoner die de klacht heeft ingediend, is onder de indruk van de heisa die het arrest heeft veroorzaakt. "Wij willen helemaal niet dat de werkzaamheden worden stilgelegd, we zijn zelfs voorstander van de nieuwe tramlijn, maar ze hebben bij de opmaak van de plannen nooit naar ons willen luisteren, ondanks de vele bezwaarschriften", zegt zijn echtgenote in Het Nieuwsblad.

"De mensen uit die straat vallen alleen over een klein deelaspect van de bouwvergunning dat sluipverkeer zal veroorzaken. Maar alle ingrepen zaten nu eenmaal in één allesomvattende bouwvergunning. Ze hadden dus geen keuze en moesten meteen het hele project nietig laten verklaren", legt zijn advocate uit. De buurtbewoner wil nu ook samen met de andere partijen zoeken naar een oplossing.