"Waterpeil 'Old man river' ongezien sinds 1927"

In de VS vreest men voor de ergste overstromingen van de Mississippi, "the old man river", in 70 jaar. Voor bewoners van enkele steden langs de rivier is het bang afwachten, in Memphis alleen al zijn meer dan 1.000 woningen ontruimd.

Weersvoorspellers verwachten dat de Mississippi de volgende dagen naar een recordhoogte van 16 meter zal stijgen en dat er in de stad Memphis zo'n 60 miljoen liter water per seconde door de straten zal stromen. In Memphis alleen al zijn al meer dan 1.000 woningen ontruimd, maar in lagergelegen gebieden werd ook al aan duizenden inwoners gevraagd om hun huis te verlaten.

De overstromingen worden veroorzaakt door een combinatie van zware regenval en smeltende sneeuw. Overloopbekkens die hier en daar langs de rivier zijn gebouwd, zijn onvoldoende om het almaar wassende water op te vangen, met alle gevolgen vandien. Met de moed der wanhoop proberen hulpdiensten nu nog de dijken wat te versterken en te verhogen met zandzakjes.

"Dit waterpeil hebben we sinds 1927 niet meer gezien", klinkt het. Bij de beruchte "floods" van 1927 stond het water in de straten 10 meter hoog, 246 mensen lieten daarbij het leven. De bewoners langs de rivier wachten dan ook met een bang hart af wat de komende uren brengen zal. 

Een inwoner van Zuid-Memphis zag al hoe de Mississippi drie huizen in zijn straat onder water zette en hij vreest dat zijn huis niet zal ontkomen aan de vloed. "En het water zal al mijn herinneringen meesleuren", zegt hij moedeloos. "Ik wil dan een nieuw leven en een huis op een andere plaats", klinkt het ook bitter. "Ik zou willen dat politici eens tot hier kwamen zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat wij doormaken."

Morgen zou dus de piek van het waterpeil worden bereikt, maar nu al staan gebieden blank rond de samenstroming van de Mississippi en de Ohiorivier, in de staten Illinois, Missouri en Kentucky.