"Nieuwe regels gezinshereniging discriminerend"

De nieuwe strengere regels voor gezinshereniging zullen ertoe leiden dat Belgen in eigen land gediscrimineerd worden. Dat zegt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De regels gelden enkel voor Belgen die in ons land wonen, niet voor andere EU-burgers.

Gezinshereniging is de belangrijkste bron van migratie naar ons land: jaarlijks komen er via het systeem zo'n 40.000 buitenlanders naar België. De nieuwe regels bepalen dat mensen die van buiten Europa een partner of kinderen naar hier willen halen, voortaan moeten bewijzen dat die nieuwe inwoners niet ten laste zullen komen van het OCMW en dat er behoorlijke huisvesting is voor hen. Hun inkomen moet 120 procent van het leefloon bedragen. Ook moeten Belgen die willen trouwen met een niet-EU-burger 21 jaar zijn. Voor buitenlanders in ons land mag dat vanaf 18 jaar.

In Nederland bestaat er al zo'n strengere regeling en die verlegt het probleem alleen, klinkt het bij het CGKR. "Vandaag zijn er Nederlanders die tijdelijk naar België verhuizen omdat ze in hun land niet kunnen huwen. Daarna vertrekken ze dan terug naar Nederland. Deze route zal niet worden stopgezet door de huidige regelgeving", aldus directeur Jozef De Witte (foto).

Integendeel, zegt hij, "we zullen nu een bijkomende route creëren van Belgen die naar Frankrijk, Nederland of Duitsland gaan om op die manier toch nog hun rechten te kunnen uitoefenen die ze morgen in België niet meer zullen kunnen uitoefenen". Het centrum vraagt in zijn jaarraport nu om de ongelijkheid tussen Belgen en andere EU-burgers weg te werken.