"Standard & Poor's zou uit de toon vallen"

Volgens premier Yves Leterme (CD&V) zou het ratingbureau Standard & Poor's uit de toon vallen als het de kredietwaardigheid van ons land zou verlagen. De premier maakt zich sterk dat er geen reden is voor die verlaging.

Een verlaging van de Belgische rating zou te vergelijken zijn met een aankoopadvies drie weken voor de val van de bank Lehman Brothers, aldus Leterme (CD&V). 

De premier vindt de ophef over S&P overigens erg uitvergroot, zowel in positieve als in negatieve zin en het wordt vaak voorgesteld alsof het "zwaard van Damocles" boven ons hoofd hangt.

Leterme (foto) maakt zich sterk dat er weinig reden is voor een downgrading omdat "de regering heeft aangetoond dat ze kan beslissen" en hij verwijst daarbij zowel naar de meerjarenbegroting als naar het interprofessioneel akkoord en de operatie in Libië. Bovendien scoort België economisch beter dan de andere EU-landen en verloopt de herfinanciering van de staatsschuld tot dusver zonder problemen.

Dat betekent echter niet dat er geen problemen zijn, geeft Leterme toe. Zo is er nog veel werk inzake economische hervormingen en zal de Europese Commissie wellicht opmerkingen maken over het nationale hervormingsbeleid. 

Onrust over onze kredietwaardigheid

Eind vorig jaar gaf het Amerikaanse ratingbureau Standard & Poor's ons land een waarschuwing. De kredietwaardigheid bleef behouden op AA+ op lange termijn en A1+ op korte termijn, wat de op een na beste quoteringen zijn, maar de vooruitzichten werden verlaagd van stabiel naar negatief.

S&P waarschuwde voor de aanhoudende politieke crisis die structurele economische hervormingen op de lange baan zou schuiven. Al enkele weken wordt uitgekeken naar het volgende verslag van S&P over België, dat ergens rond 10 juni zou moeten verschijnen.

Er heerst de vrees dat S&P onze rating zal verlagen als er tegen dan geen regering is. Concreet betekent dat dan dat België meer intrest zal moeten betalen op zijn schulden.

Ter vergelijking: Vlaanderen heeft een AAA-rating (de top) en Wallonië krijgt van Moody's Aa2 (lange termijn) en P-1 (korte termijn), dat is een stap onder België en dus ook nog erg goed.