"Steun aan ontwikkelingslanden aanpassen"

Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht stelt voor om het aantal landen dat kan genieten van lagere Europese douanerechten fors te verminderen. De armste landen wil hij meer helpen.

De Gucht wil het aantal landen dat onder het Algemeen Preferentiestelsel (APS) valt, terugbrengen van 176 tot een tachtigtal. Het APS bestaat precies veertig jaar en geldt als een van de pijlers van het Europese handelsbeleid. Doel is de ontwikkelingslanden via internationale handel aan inkomsten te helpen om de armoede terug te dringen en duurzame ontwikkeling en goed bestuur te bevorderen.

Maar volgens De Gucht is het stelsel aan een aanpassing toe. "We houden rekening met het groeiend aantal ontwikkelingslanden dat vooruitgang boekt en competitief geworden is op de wereldmarkt", legt hij uit. Landen die volgens de commissaris in die categorie vallen, zijn onder meer Rusland en Brazilië.

"Bijna 40% van onze hulp is bestemd voor Rusland, Brazilië, India en Thailand. Om aan hun succes te werken, hebben zij die hulp niet langer nodig."

APS+

Een ander voorstel van De Gucht is om ook "APS+" aan te pakken, het stelsel dat zich richt op de meest kwetsbare landen die een aantal akkoorden op het vlak van arbeids- en mensenrechten, milieu en goed bestuur daadwerkelijk uitvoeren.

De commissie wil landen die aan die voorwaarden voldoen voortaan beter belonen, bijvoorbeeld door net de concurrentie met meer ontwikkelde landen in te perken.

lees ook