Hout- en textielsector blijven haperen

De economische crisis in de textiel-, hout- en meubelsector is nog lang niet voorbij. Na twee jaren van crisis is de omzet opnieuw gestegen, maar het herstel verloopt moeizaam.

Tijdens de crisis is de omzet van de sectoren met 20% teruggevallen. Vorig jaar was er sprake van enig herstel, maar wel erg bescheiden. Tijdens de crisis gingen er 6.000 banen verloren in de textielsector en 3.000 banen in de hout- en meubelsector.

Vorig jaar steeg de omzet in textiel met 7% en 3,4% in de hout- en meubelsector, maar dat maakt de forse achteruitgang uit de vorige jaren niet goed.

De cijfers komen van de koepelorganisatie Fedustria. Die vraagt de Belgische en Europese overheden om alles in het werk te stellen om de toegang tot de grondstoffenmarkt te verzekeren. De prijs van de grondstoffen is het voorbije jaar immers fors gestegen. De sector vraagt ook dat de discussie over de automatische indexering van de lonen opnieuw op gang komt.

Meest gelezen