Sociale fraude in de Gentse vleesindustrie

Verschillende vleesbedrijven in het Gentse lichten met een ingewikkeld fraudesysteem zowel de staat als hun goedkope Bulgaarse arbeiders op. De voorbije 2 jaar kon de Gentse arbeidsrechtbank 26 bazen en 11 vleesbedrijven vervolgen.

Het gesjoemel is aan het licht gekomen door een onderzoek van het Hoger Instituut voor Arbeid in opdracht van de christelijke vakbond ACV. "Gent is het epicentrum van deze georganiseerde sociale fraude”, aldus Kris Fortie van het ACV Gent. “De fraude is in Gent ontstaan en dijt nu langzaam uit.”

Vaak wordt er fraude gepleegd met economische werkloosheid of met werkuren. De Bulgaren worden onderbetaald en uitgebuit. Het ACV pleit voor een hardere aanpak van de schijnzelfstandigheid en meer samenwerking tussen de verschillende controlediensten op Europees niveau om paal en perk te stellen aan de wantoestanden.