Zelfdoding komt vaker voor op het platteland

In verouderde plattelandsgemeenten met veel alleenstaanden komt zelfdoding vaker voor. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. In West- en Oost-Vlaanderen is het aantal zelfdodingen het hoogst. In de provincie Limburg het laagst.

In het Vlaams Gewest ligt het aantal zelfdodingen relatief hoog. In 2006 waren er 15 gevallen van zelfdoding per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland waren er in dezelfde periode slechts 9 zelfdodingen per 100.000 inwoners.

Het aantal zelfdodingen verschilt sterk van regio tot regio. In gebieden waar veel oudere alleenstaanden wonen, is het risico op zelfdoding het hoogst. De meest zelfdodingen komen voor in plattelandsgemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Volgens het onderzoek trekken jonge mensen weg uit die streken, waardoor oudere inwoners in sociaal isolement terechtkomen. Dat vergroot het risico op zelfdoding.

In gemeenten met veel alleenstaanden en met een relatief arme en oudere bevolking - zoals Ronse, Menen en Gent – ligt het aantal zelfdodingen zelfs 30 procent boven het Vlaamse gemiddelde. In jonge en diverse gemeenten zoals Genk, Dilbeek en Schoten ligt het aantal zelfdodingen 20 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde. In de provincie Limburg komen de minste zelfdodingen voor, gevolgd door Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Vroeger werd aangenomen dat er meer zelfdodingen waren in de anonieme grootsteden, maar deze studie ontkracht dit. Doordat steden een relatief jonge bevolking hebben, verkleint -volgens de onderzoekers - de kans op zelfdoding bij ouderen.

Wie aan zelfdoding denkt of iemand kent die dat doet, kan gratis en anoniem bellen of chatten met de Zelfmoordlijn op 02/649.95.55 of met Tele-Onthaal op 106.