"Nucleaire taks beïnvloedt andere investeringen"

Als de overheid de winsten van energiebedrijf Electrabel beperkt met een hogere nucleaire taks, dan zal dat gevolgen hebben voor investeringen op andere vlakken. Dat heeft Electrabel-topman Dirk Beeuwsaert in bedekte termen gezegd.

Het energiebedrijf Electrabel ligt al een tijd onder vuur door de superwinst die het maakt dankzij de afgeschreven kerncentrales en de stijgende energiefacturen. Maar Electrabel-topman Dirk Beeuwsaert relativeerde in "De ochtend" op Radio 1 die kritiek met een economische benadering.

"De elektriciteitsproductie is een zeer kapitaalintensieve industrie die voorspelbaarheid nodig heeft op lange termijn", antwoordde de gedelegeerd bestuurder op de vraag hoe hij tegenover het debat over de nucleaire rente staat. "Kortetermijnbeslissingen kunnen de rendabiliteit op lange termijn in gevaar brengen." Zijn redenering houdt in dat als een energiebedrijf meer moet betalen, dat gevolgen heeft voor investeringen op andere vlakken, zoals kapitaalintensieve projecten voor groene energie.

Daaruit kan men afleiden dat als de overheid de winsten van Electrabel afroomt met een hogere nucleaire taks, dat gevolgen zal hebben voor de investeringen van Electrabel.

Beeuwsaert relativeerde ook de verantwoordelijkheid van zijn eigen bedrijf voor de hoge energieprijzen in ons land. "De productie maakt slechts 33 procent uit van die prijs, de rest gaat naar de overheid en de distributie", zei hij. "Als je de groothandelsprijzen van de West-Europese landen met elkaar vergelijkt, dan zijn die trouwens op een paar euro na gelijk."

De Electrabel-topman wees er ook op dat aan de productie van groene energie een prijskaartje hangt. Hernieuwbare energiebronnen kennen immers sterke productieschommelingen en daarom moet er altijd een back-upsysteem zijn om die onvoorspelbaarheid op te vangen. "Dat zijn zware investeringen voor een productiecapaciteit die relatief weinig gebruikt wordt", zei hij. Bijgevolg zal de keuze voor groene energie leiden tot hogere energiefacturen. Een wereld zonder kernenergie is volgens Beeuwsaert dan ook utopisch.