Geen vervroegde vrijlating voor Freddy Horion

Freddy Horion, de gangster die in 1980 tot de doodstraf werd veroordeeld wegens zesvoudige moord, komt zeker voor juni 2012 niet vervroegd vrij. De strafuitvoerings- rechtbank van Brugge heeft zijn vraag opnieuw afgewezen. Het gevaar op recidive is nog te groot, klinkt het.

Horion (65) verblijft in de gevangenis van Brugge en probeert al jaren gratie te krijgen. Op zijn vraag werd een college van deskundigen aangesteld die zich hebben gebogen over zijn vraag om vervroegd vrij te komen. Het college besliste echter dat het gevaar op recidive nog te groot is bij de zesvoudige moordenaar.

Horion kan ten vroegste in juni 2012 opnieuw proberen vervroegd vrij te komen. Later op het jaar kan hij ook nog vragen om een detentie onder elektronisch toezicht.

Horion kreeg in 1980 de doodstraf, in de praktijk werd dat omgezet naar levenslange opsluiting. Hij pleegde de zesvoudige moord samen zijn kompaan Roland Feneulle.

Meest gelezen