Onderhandelingen non-profit van start

De vakbonden en werkgevers van de non-profitsector zijn samen met de Vlaamse regering begonnen aan de onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord.

Dat akkoord moet de loonvoorwaarden voor 150.000 mensen vastleggen. Daarnaast worden er ook maatregelen besproken in verband met de kwaliteit van de zorg en de creatie van nieuwe jobs.

Het gaat om een meerjarenakkoord tot 2015 dat tegen eind juni klaar zou moeten zijn.

Een eerste voorstel van de Vlaamse regering werd eerder dit jaar afgewezen. Volgens de bonden bood dit geen uitzicht op verbeteringen van de werkomstandigheden, op een correcte verloning of een betere afstemming van arbeid en privéleven.