Onduidelijkheid over Oosterweelverbinding blijft groot

Zo’n 8 maanden na het compromis van de Vlaamse regering over de Oosterweelverbinding blijft de onduidelijkheid groot. Volgens het Rekenhof is er nog niet veel studiewerk verricht. De werkelijke kostprijs van het hele Antwerpse Masterplan 2020 blijft een groot vraagteken.

“Er zijn inderdaad heel wat budgettaire onzekerheden”, aldus Jan Debucquoy, raadsheer van het Rekenhof. “Die onzekerheden zijn moeilijk in te schatten en heel wat projecten binnen het Masterplan zijn onderling afhankelijk van elkaar.”

Volgens De Standaard zou de prijsraming van 3,065 miljard euro kunnen oplopen tot 3,632 miljard euro. Dat is 570 miljoen euro dan eerst geraamd. Ook Annick De Ridder (Open VLD) vreest voor de financiële haalbaarheid van het project. “Ik hoop dat het gerealiseerd kan worden en dat niet al die mooie plannen op drijfzand zijn gebouwd.”

Het gehele Masterplan zou tegen 2020 uitgevoerd moeten zijn, maar de tunnel onder de Schelde, de tunnels richting de Antwerpse ring en alle andere werken zitten nog in de voorbereidingsfase.

"Het is een zeer complex project"

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V, kleine foto) spreekt tegen dat er niets gebeurt in het Oosterweeldossier. “Ik begrijp dat die indruk bestaat, maar het is natuurlijk een zeer complex project.”

Volgens Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om een aantal werken zelf uit te voeren en dat de Oosterweeltunnels door een ander orgaan zullen gebouwd worden. “Het is logisch dat het wat tijd vraagt om al die nieuwe structuren goed te laten functioneren.”

Het Vlaams Parlement krijgt ieder half jaar een overzicht van hoe het staat met het Antwerpse Masterplan 2020. Dat is een plan om het fileprobleem in de Sinjorenstad aan te pakken. Zo’n 8 maanden geleden verkoos de Vlaamse regering, onder druk van een volksraadpleging, een systeem van tunnels boven een brug.