Wat na het assisenproces-Van Themsche?

Op 10 oktober 2007 wordt Hans Van Themsche schuldig bevonden aan de moord op de Vlaamse peuter Luna en haar Malinese oppas Oulematou, en aan het zwaar verwonden van de Turkse vrouw Songul Koç. Hij krijgt levenslang. De familie van de slachtoffers reageren opgelucht. Toch is daarmee het verhaal niet afgelopen.

Na de uitspraak van het hof eisen de families van de slachtoffers ruim 900.000 euro schadevergoeding. Eind juni 2009 wordt duidelijk dat Van Themsche aan alle burgerlijke partijen samen in totaal ongeveer 325.000 euro schadevergoeding moet betalen.

De Turkse vrouw Songul Koç, die als enige de schietpartij heeft overleefd, krijgt een schadevergoeding van 177.657 euro plus interesten. Van Themsche moet de nabestaanden van de vermoorde peuter Luna 74.567 euro betalen. Aan de familieleden van de Malinese kinderoppas Oulemata moet Van Themsche 71.500 euro.

Maar Hans Van Themsche kan de nabestaanden de schadevergoeding niet betalen. Als de dader zelf de som niet kan ophoesten, moet de schadevergoeding worden betaald door de commissie voor slachtofferhulp. Alleen kan het fonds geen schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de Malinese oppas, omdat ze illegaal in ons land was.

In februari van dit jaar krijgen Hans Van Themsche en de ouders van peuter Luna een dagvaarding in de bus van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Die instelling wil geld losweken om uit te keren aan het dochtertje van Oulematou. Haar familie is van mening dat haar dood een arbeidsongeval was. Ze willen met het geld de studies van het dochtertje van Oulematou betalen en haar dus een goede toekomst bieden.

Het probleem is dat Oulematou geen contract had, ze werkte in het zwart. Het gevolg is dat de ouders van de vermoorde peuter niet verzekerd waren voor arbeidsongevallen en dus zelf voor de kosten zullen moeten opdraaien. Van Themsche is onvermogend.

De familie van Oulemata is niet blij dat de ouders van Luna gedagvaard worden. "We hopen dat het gezond verstand snel de bovenhand haalt en dat ze de familie van Luna niet laten betalen. Dat heeft de familie van Oulemata nooit gewild", zegt de advocaat.

Cassatie en het Europees Hof in Straatsburg

Op 25 oktober 2007 raakt bekend dat Van Themsche's advocaten cassatieberoep aantekenen tegen het vonnis omwille van de rol die de media hebben gespeeld voor en na de rechtszitting.

Ze halen aan dat er geen sprake was van een onbevooroordeelde jury. "Het proces moet in de rechtszaal worden gevoerd en niet voor de camera's", klinkt het. Op 19 februari 2008 heeft het Hof van Cassatie het beroep verworpen.

Op 22 augustus van datzelfde jaar trekken de advocaten van Hans Van Themsche dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Maar op 1 oktober 2010 staakt Van Themsche zijn juridische strijd voor het Europees Hof.

Volgens zijn advocaat heeft hij twee redenen. Ten eerste wil hij dat boek dichtslaan en voortdoen. En ten tweede wil hij niet dat -gesteld dat het enig succes zou hebben- de burgerlijke partijen en families dat allemaal nog eens opnieuw moeten meemaken.

Isabelle Dekeyzer