"Grenzen sluiten is niet het juiste antwoord"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet was opgelucht na de vergadering van de Europese ministers bevoegd voor migratie. De Deense minister van Migratie Søren Pind nuanceerde er de aankondiging van Kopenhagen om opnieuw grenscontroles in te voeren.

De Europese ministers bevoegd voor migratie kwamen vandaag samen in Brussel om de toekomst van de Schengenzone - de Europese ruimte zonder binnengrenzen - te bespreken. Frankrijk en Italië drongen aan op een herziening van de Schengenregels, omwille van de vele vluchtelingen uit Tunesië die via Italië naar de rest van Europa trekken.

Hoewel grenscontroles in de Schengenzone eigenlijk verboden zijn, besliste na Frankrijk ook Denemarken gisteren om de controles aan zijn grenzen met Duitsland en Zweden te verscherpen. Beide landen beroepen zich op het gevaar voor de openbare orde, een uitzonderingsclausule in het Verdrag. Volgens Wathelet kan men de migratiestromen uit Noord-Afrika niet stoppen met grenscontroles tussen Europese landen onderling. Er moet ook een geharmoniseerd Europees asielbeleid komen.

Maar die controles zijn volgens Søren Pind noodzakelijk om de grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Hij benadrukte wel dat het niet de bedoeling is om iedereen te controleren maar om drugs en wapens – onder andere met scanners - op te sporen. De controles zijn ook in overeenstemming met het Schengenverdrag, aldus Pind. Het vrij verkeer van personen zou dan ook niet in het gedrang komen.

Duits Minister voor Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich is echter bezorgd dat individuele lidstaten grenscontroles herinvoeren om nationale politieke redenen. Zo staat het Deense minderheidskabinet van Rasmussen onder druk van de rechts-populistische DVP (Deense Volkspartij).

Het Schengenverdrag kan binnen de Raad van ministers echter op brede steun rekenen en ziet het er – contradictorisch – naar uit dat men het Verdrag eerder zal versterken dan verzwakken. Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström formuleerde vorige week al enkele ideeën om de Schengenregels te verduidelijken en op Europees niveau te coördineren. Dat zou lidstaten er van moeten weerhouden zonder Europees overleg grenscontroles in te voeren.

Toch kan het Schengenverdrag binnen de Raad van ministers op brede steun rekenen en ziet het er – contradictorisch - naar uit dat men het Verdrag eerder zal versterken dan verzwakken. Wathelet had het over een ’geruststellend debat’. Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström formuleerde vorige week al enkele ideeën om de Schengenregels te verduidelijken en op Europees niveau te coördineren. Dat zou lidstaten er van moeten weerhouden om zonder Europees overleg grenscontroles in te voeren.

 

lees ook