Planbureau verwacht economische groei van 2,2%

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie in 2011 en 2012 met 2,2 procent zal groeien. Ons land zou daarmee beter doen dan de eurozone, waar een groei wordt verwacht van 1,7 procent. Ook het aantal werklozen zal verder blijven dalen, zo blijkt uit het rapport "Economische vooruitzichten 2011-2016."

De groeiverwachting van 2,2 procent voor de Belgische economie zou gepaard gaan met naar schatting 43.000 nieuwe banen voor dit jaar en gemiddeld 48.000 tijdens de periode 2012-2016.

De banen zouden er vooral bij komen in de zorgsector en dankzij de dienstencheques, terwijl de industrie de komende vijf jaar zou afkalven. We moeten ook rekening houden met hogere rentevoeten en wispelturige prijzen voor energie en grondstoffen.

Het Planbureau verwacht dat het aantal werklozen zal afnemen met 8.000 in 2011, en met 3.000 volgend jaar. De vier daarop volgende jaren zou de werkloosheid in totaal afnemen met 47.000 en uitkomen op 596.000 personen in 2016.

"België heeft de crisis goed doorstaan"

België heeft op het gebied van werkgelegenheid de crisis volgens het Planbureau "opmerkelijk goed" doorstaan. De werkgelegenheid bij de ondernemingen beleefde vorig jaar opnieuw een positieve groei van 27.000 eenheden, waarmee de terugval van 2009 teniet werd gedaan.

Niettemin verwacht het Planbureau dat er tegen 2015 nog altijd 17 miljard moet worden gevonden om een evenwicht of licht overschot te hebben op de begroting. Het Planbureau pleit in dat verband voor een akkoord tussen de federale overheid en de deelgebieden.