Reynders: "Moment om zittende regering te versterken"

Vicepremier en MR-kopstuk Didier Reynders pleit ervoor om de zittende federale regering te versterken en parallelle onderhandelingen op te starten. Reynders zei dat vanmiddag in de wandelgangen van het parlement.

"Ik stel vast dat er nog steeds geen akkoord is tussen de N-VA en de PS over het vervolg van de onderhandelingen. Ik vraag me af of nu niet het moment is gekomen om de zittende regering te versterken om ze meer bevoegdheden toe te kennen en parallel naar een andere methode te grijpen voor de onderhandelingen over de staatshervorming", zei Reynders.

De vicepremier, die in februari zelf enkele weken als informateur aan de slag was, onderstreepte dat het nog steeds dezelfde onderwerpen zijn waarover de discussies woeden en dat de twee partijen die de verkiezingen van 13 juni gewonnen hebben, nog steeds geen onderling akkoord bereikt hebben over het vervolg van de onderhandelingen.

Reynders herhaalde de voorstellen die hij op de 1 meiviering van de MR in Geldenaken lanceerde. Enerzijds het versterken van de huidige regering in lopende zaken met een beperkt programma, voornamelijk gericht op het uitwerken van de begroting 2012.

Anderzijds stelt het MR-kopstuk op institutioneel vlak het organiseren van een "federaal congres" voor. Dat zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de regeringen en parlementen van het federale niveau en de gemeenschappen en gewesten, aangevuld met de Belgische europarlementsleden. Dat congres zou zich dan over vier kernzaken moeten buigen: Brussel en de rand, werk, gezondheid en de financieringswet inclusief fiscale autonomie en de modernisering van de staat.