Rusthuisbewoners krijgen vaak antidepressiva

Ruim 40 procent van de rusthuisbewoners krijgt antidepressiva voorgeschreven en 20 procent krijgt antipsychotica. Dat blijkt uit gegevens van het christelijke ziekenfonds bij 60.000 rusthuisbewoners.

Uit de cijfers blijkt dat bejaarden in een rusthuis een stuk meer antidepressiva en antipsychotica krijgen dan ouderen die thuis worden verzorgd. Marc Justaert van de Christelijke Mutualiteit (CM) vreest dat er een verband is tussen personeelsgebrek in de rusthuizen en het voorschrijven van al die pillen.

"Engelse wetenschappelijke studies bevestigen de relatie tussen de vorming van de personeelsleden en het aantal stafleden in een rustoord enerzijds en het aantal psychofarmaca die worden voorgeschreven anderzijds", zegt hij.

"Probleem van de hele samenleving"

Dat rusthuisbewoners te veel antidepressiva slikken, is een probleem van de hele samenleving. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de koepel van Vlaamse christelijke rusthuizen. Volgens Peter Degadt is er geen verband met het personeelsgebrek.

"Het zijn uiteindelijk de artsen die voorschrijven en niet de verpleegkundigen", zegt Degadt. "Het is natuurlijk wel zo dat je daar een gevoeligheid voor kunt ontwikkelen en dan gaat het natuurlijk over heel de samenleving, die meer aandacht kan hebben door ook mensen in een rusthuis regelmatig te bezoeken enzo. Ik denk dat dat het signaal is dat we vooral moeten geven", klinkt het.