Stefaan De Clerck: "Ik maak mij geen illusies"

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) denkt niet dat zijn Franse collega Michel Mercier zijn mening nog zal herzien en Michelle Martin zal laten opvangen in een Frans klooster als ze vervroegd wordt vrijgelaten. Dat heeft hij gezegd in de Kamer.

"Ik weet dat er een positie is ingenomen en ik maak mij geen illusies", zegt De Clerck. "Ik vermoed dat die positie dezelfde zal blijven."

Als het vermoeden van De Clerck bevestigd wordt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de vervroegde invrijheidsstelling van Martin. "Als dit een definitieve weigering blijft, zal het zo zijn dat de strafuitvoeringsrechtbank opnieuw zal samenkomen, want dan is het vooropgestelde schema niet uitvoerbaar", weet De Clerck. De strafuitvoeringsrechtbank zal zich volgens hem dan opnieuw moeten uitspreken omdat de voorwaarden bij de huidige uitspraak niet zijn nageleefd.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer spraken alle partijen hun afschuw en onbegrip uit voor een eventuele vervroegde vrijlating van Michelle Martin, de ex en de medeplichtige van Marc Dutroux. De Clerck zegt die gevoelens te delen, maar er is een maar. "Zoals ik emotioneel kan meegaan met alles wat er gebeurd is, zo wil ik ook de hoeder zijn van de uitspraken die door onze rechtbanken worden gedaan." Hij herinnerde de Kamerleden er aan dat de strafuitvoeringsrechtbanken er na de affaire-Dutroux net zijn gekomen om elke politieke willekeur bij beslissingen over vervroegde vrijlatingen te vermijden.