Weer radioactief lek in centrale Fukushima

Uit een van reactoren van de beschadigde kerncentrale van Fukushima is opnieuw zwaar radioactief water in zee gelekt. Dat meldt beheerder Tepco.

Het radioactieve water is gelekt uit reactor 3. De stralingswaarde van het gelekte water ligt 620.000 maal hoger dan de limiet. Het lek is ondertussen gedicht. Hoeveel water er is ontsnapt, is niet duidelijk.

In een andere reactor is het waterpeil gezakt onder het niveau van de splijtstofstaven, maar volgens Tepco is er geen gevaar voor oververhitting omdat er constant water wordt gespoten op de staven.

De kerncentrale van Fukushima raakte zwaar beschadigd door de tsunami na de zware aardbeving van 2 maanden geleden. De centrale telt 6 reactoren, waarvan er 4 beschadigd zijn. De reactoren raakten oververhit doordat het koelingscircuit niet meer functioneerde. Gevolgen: een reeks explosies, radioactief koelwater dat in zee terechtkomt en de omgeving van de centrale die besmet is tot 20 kilometer en verder.

Volgens uitbater Tepco kan het 9 maanden duren voor de centrale in Fukushima veilig kan worden gesloten.