Wouter Beke: "De bouwstenen liggen er"

Wouter Beke (CD&V) heeft een korte persconferentie gegeven over zijn opdracht als koninklijk onderhandelaar. Hij zei over zijn eindrapport dat "de bouwstenen er liggen" om een akkoord te bereiken. Beke ziet nog hoop op een akkoord voor de zomer: "Er zijn nog tien weken voor." Hij riep alle partijen op om nog een extra inspanning te doen.

Ondanks het feit dat ook hij in ruim twee maanden de communautaire impasse niet kon doorbreken, bleef Beke optimistisch.

"Een volgende stap in de staatshervorming is echt mogelijk", zei Beke. "Ik wil erop wijzen dat we nog tien weken hebben voor de parlementaire zomervakantie begint. Tien weken om te investeren in een communautair akkoord en in de vorming van een regering."

Beke riep alle partijen nogmaals op om het onderste uit de kan te halen om een akkoord te bereiken. "We zijn verplicht om deze kans te benutten. Of zoals Confucius ooit zei: "Zien wat juist is, en het niet doen, is een gebrek aan moed.""

Beke bevestigde voorts dat hij de koning heeft gevraagd om te worden ontheven van zijn opdracht als onderhandelaar. De koning houdt dat in beraad, en Beke zei dat hij tijdens deze raadplegingen geen verdere verklaringen zal afleggen. Beke neemt nu even wat meer tijd voor vrouw en kinderen.

Letterlijk: de verklaring van Wouter Beke

Op woensdag 2 maart 2011 heb ik een onderhandelingsopdracht aanvaard om een akkoord over de staatshervorming voor te bereiden. Het doel was: opnieuw reële kansen creëren voor een communautair akkoord, opnieuw hoop op succes brengen in een Wetstraat die al te lang door fatalisme wordt verlamd.

Gedurende twee maanden heb ik alle initiatieven genomen in bevoorrechte samenspraak met de voorzitters van N-VA en PS, Bart De Wever en Elio Di Rupo. We hebben gewerkt aan een kader dat opnieuw kansen moet bieden aan de
onderhandelingen. BHV, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en financieringswet: de bouwstenen liggen er. Wie vandaag een staatshervorming wil, vindt in dit onderhandelingskader een sterke basis om te slagen.

Een volgende stap in de staatshervorming is echt mogelijk. Ik heb mijn eindverslag aan de Koning voorgelegd en hem gevraagd van mijn opdracht te worden ontheven. De Koning houdt zijn beslissing in beraad gedurende de periode van zijn raadplegingen. Ik zal tijdens deze raadplegingen geen verdere verklaringen afleggen. Hierdoor heb ik de volgende dagen opnieuw meer tijd voor mijn vrouw en mijn kinderen, die de voorbije 2 maanden al te veel geduld moesten hebben.

Ik wil er nog op wijzen dat we nog tien weken hebben voor de parlementaire zomervakantie begint. Tien weken om te investeren in een communautair akkoord en in de vorming van een nieuwe regering. We zijn verplicht deze kans te benutten. Of zoals Confucius ooit heeft gezegd: zien wat juist is en het niet doen, is een gebrek aan moed.