België groeit beter dan het eurogemiddelde

De Belgische economie zou dit jaar met 2,4% groeien, aldus prognoses van de Europese Commissie. Dat is beter dan de meeste eurolanden en nog beter dan wat ons Planbureau had voorspeld.

Gisteren had het Planbureau een groei van 2,2% voor dit en volgend jaar voorspeld. Goed, maar volgens de prognoses van de EU-commissaris voor Economie Olli Rehn (boven) zouden we dit jaar met 2,4% en volgend jaar met 2,2% nog beter doen dan wat het Planbureau voorspelde. Ons land zit daarmee in de kopgroep van de eurozone en enkel Estland, Luxemburg, Duitsland doen het nog beter.

Er is echter niet enkel klaroengeschal te horen. Zo waarschuwt de EU voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen, iets wat al langer een achillespees van onze economie is.

De Commissie schat het Belgische begrotingstekort dit jaar op 3,7% en volgend jaar zelfs op 4,2%. Ook blijft de inflatie een zorgenkind door de hoge prijzen voor energie en grondstoffen. Dit jaar zou de Belgische inflatie op 3,6% komen tegenover een gemiddelde van 2,6% voor de eurozone.

Italië en Spanje blijven haperen

In de eurozone vertonen enkel Estland, Luxemburg en Duitsland een grotere groei dan wij. Vooral dat laatste land groeit met 1,5% in de eerste drie maanden van dit jaar. Opvallend is dat niet enkel de Duitse uitvoer goed draait, maar dat door de dalende werkloosheid ook de binnenlandse vraag bij onze oosterburen toeneemt.

Ook Frankrijk en Nederland doen het niet slecht en zelfs het geplaagde Griekenland slaagde er in het eerste kwartaal in om verrassend een groei van 0,8% neer te zetten, maar voor het hele jaar zou Griekenland nog wel in een recessie blijven.

Anderzijds is Portugal na twee negatieve kwartalen in een recessie terechtgekomen en is er in Italië en Spanje nauwelijks iets dat op groei lijkt. Spanje kampt bovendien met een werkloosheid van 21% en dat is het hoogste in de geïndustrialiseerde wereld. 

In de hele eurozone zou de economie dit jaar met 1,6% groeien en volgend jaar met 1,8%. In de Europese Unie zouden die cijfers respectievelijk op 1,8% en 1,9% voor volgend jaar komen.

De commissie schat de inflatie in de eurozone dit jaar op 2,6%, onder meer door energie, voeding en grondstoffen. Wel zijn de olieprijzen de voorbije week na maanden van forse stijgingen opnieuw heel wat gedaald.