Japanse overheid gaat Tepco bijspringen

De Japanse regering heeft ingestemd met een plan dat Tepco, de beheerder van de beschadigde kerncentrale van Fukushima, moet helpen bij het betalen van schadevergoedingen aan de slachtoffers van de kernramp.
De kerncentrale van Fukushima

Het plan, dat nog door het parlement moet worden goedgekeurd, houdt de oprichting in van een nieuwe instelling die gefinancierd wordt door de overheid en private elektriciteitsbedrijven in Japan.

De schadevergoedingen voor de bedrijven en de zowat 85.000 ontheemde bewoners uit de buurt van de kerncentrale dreigen Tepco tientallen miljarden euro te kosten. De nieuw op te richten instelling moet het elektriciteitsbedrijf daarom financieel bijstaan door middel van kapitaalinjecties en leningen. Op die manier moet het bankroet van het bedrijf worden vermeden.

Volgens Banri Kaieda, de minister van Handel, is het plan evenwel niet bedoeld om Tepco van het faillisement te redden. De regering wil in de eerste plaats stroomonderbrekingen vermijden en ervoor zorgen dat de stijging van de elektriciteitsprijzen beperkt blijft, zo klinkt het. Door de steun van de overheid kunnen de slachtoffers ook sneller vergoed worden, benadrukt premier Naoto Kan (kleine foto).

Tepco heeft er alvast mee ingestemd om in ruil voor de overheidssteun besparingsmaatregelen door te voeren. Naast de schadevergoedingen moet Tepco naar schatting ook voor bijna 9 miljard euro gas, olie en kolen inkopen om de productiecapaciteit te vervangen die verloren is gegaan door de problemen in Fukushima.