Klacht Bracke tegen Humo is ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van politicus Siegfried Bracke (N-VA) tegen het Vlaamse weekblad Humo ongegrond verklaard. Eind januari legde Bracke een klacht neer wegens reputatieschade door Humo.

Concrete aanleiding was een artikel in Humo over het verleden van Bracke als columnschrijver - onder een pseudoniem - voor het SP-ledenblad "Doén". Humo citeerde een anonieme bron die liet uitschijnen dat Bracke voor die bijdragen zwart geld had ontvangen.

Bracke was niet te spreken over de aantijgingen en wierp op dat hij geen kans op wederwoord kreeg. Hij bevestigde dat hij de columns schreef maar benadrukte dat hij dat gratis deed.

De Raad oordeelde dat Humo in de zaak geen fouten heeft gemaakt. Het orgaan erkent wel "dat het beter ware geweest als Humo de klager voor publicatie van het artikel had gecontacteerd voor een reactie", maar beschouwt de klacht toch als ongegrond. "Dit tekort kan niet als een beroepsethische fout worden beschouwd, temeer daar Humo het standpunt van de klager op zijn website heeft geplaatst zodra die heeft gereageerd", luidt het nog.