Koppelt BNPP Fortis bonus aan tevreden klanten?

Bij BNP Paribas Fortis zou de tevredenheid van de klanten binnenkort een rol kunnen spelen bij de verloning van het personeel. De directie wil flink snoeien in de onkosten van de bankgroep en zou daarom het verloningsbeleid willen herzien.

De directie en vakbonden van de bankgroep BNP Paribas Fortis zullen onderhandelen over mogelijkheden om de personeelskosten te verminderen. Zo zou er tegen 2014 een ander systeem van bonussen voor het personeel komen, waarbij de tevredenheid van de klant een grotere rol gaat spelen. 

"Klanttevredenheid is een nobel criterium om verloning aan vast te knopen", reageert Stefaan Decock van de christelijke bediendebond. "Alleen zouden wij graag hebben dat dit aan de top van het bedrijf begint. Klanttevredenheid als criterium gaan gebruiken bij mensen die niets aan de financiële crisis konden doen, dat wordt geen gemakkelijke discussie."

Aan de werkgelegenheid wordt niet geraakt, maar in ruil vraagt de directie wel "een collectieve inspanning" van de personeelsleden. Dat schrijven de kranten De Tijd en L'Echo op basis van een intern werkdocument dat de directie opstelde met het oog op toekomstige onderhandelingen met de vakbonden.

Die inspanning lijkt vooral te bestaan uit maatregelen om het loonbeleid van Fortis te harmoniseren met dat van de Franse moedergroep BNP Paribas. Door het salarisbeleid aan te passen, wil BNP Paribas Fortis zijn kostenstructuur competitiever maken tegenover zijn concurrenten.