Pascal Smet zet onderwijs in eigen taal stop

Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) heeft beslist om na dit schooljaar de financiering van het project voor onderwijs in eigen taal stop te zetten. In zes Brusselse scholen kunnen leerlingen naast Nederlands ook les in hun thuistaal krijgen.

"Het is compleet onbegrijpelijk", zegt Johan Leman, de voorzitter van het Brusselse integratiecentrum Foyer dat de projecten ondersteunt. Het gaat om projecten rond Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). Foyer startte zo'n 30 jaar geleden met dergelijke projecten waarbij kleuters en lagere schoolkinderen ook lessen in de moedertaal krijgen.

Zo kunnen leerlingen in de basisschool Sint-Joost-Aan-Zee een gedeelte van hun lessen in het Turks krijgen. In de kleuterklas is dat de helft van de tijd en in het zesde leerjaar nog 10 procent. Volgens directeur Sven Moens levert dat goede resultaten op. Naast gedeeltelijk onderwijs in het Turks zijn er ook scholen die dat voorlopig nog doen in het Spaans en Italiaans.

Die aanpak levert volgens Foyer een betere doorstroming naar het ASO op en verhoogt de slaagkansen in het secundair onderwijs. "Ze doen het veel beter dan de doorsnee allochtone jongeren waarbij 30 procent van de jongens en een kwart van de meisjes het secundair verlaat zonder diploma", luidt het.

De minister beklemtoont dat de beslissing genomen is na grondige analyse door de administratie. De twijfel over de resultaten van het project was volgens hem te groot. "Op basis van de evaluatie blijkt dat de resultaten door andere redenen kunnen worden verklaard", zegt hij. "Dat geldt in het bijzonder over de projecten met Spaans- en Italiaanssprekende ouders. Je zou je de vraag kunnen stellen of het nodig is net in die talen dat onderwijs in Brussel aan te bieden."