Prins Laurent niet meer welkom op paleis

Prins Laurent is niet meer welkom op het koninklijk paleis en hij wordt niet meer uitgenodigd voor officiële activiteiten van de koninklijke familie. De website van het paleis geeft ook geen overzicht meer van de activiteiten van prins Laurent.

De verbanning zou niet gelden voor prinses Claire en hun drie kinderen. In de lijst met de agenda's van de verschillende leden van de koninklijke familie staat zijn echtgenote Claire nog wel vermeld.

Het is niet voor het eerst dat koning Albert zijn jongste zoon uit het paleis bant. Na de rol van Laurent in het marineproces in Hasselt enkele jaren geleden moest hij ook een tijdlang wegblijven.

De relatie tussen de koning en zijn jongste zoon is nu opnieuw getroubleerd, vooral door de omstreden reis van Laurent naar Congo. Albert heeft daar in een officiële mededeling al afstand van genomen.