Gerechtsbodes winnen zaak tegen justitie

Het ministerie van Justitie heeft eind 2009 de arbeidswetgeving overtreden toen het enkele tientallen gerechtsbodes "ontsloeg". Omdat de bodes geen arbeidscontract hadden, kregen ze geen ontslagvergoeding, maar dat was volgens de rechter onterecht.

De bodes in kwestie zijn mensen die de voorzitter  van de rechtbank bijstaan door dossiers rond te dragen en de zittingen te organiseren.

Vlak voor Kerstmis 2009 besliste de federale regering om 31 miljoen euro te besparen op het werkingsbudget voor de rechtbanken. Onder meer een hoop werkopdrachten die bodes of zaalwachters deden, werd geschrapt. De besparing ging al een week later, op 1 januari 2010, in. De ruim 400 getroffen gerechtsbodes verloren zonder waarschuwing plots twee derde of zelfs meer van hun inkomen.

Tientallen bodes trokken naar de rechtbank. Het ministerie van Justitie had geoordeeld dat er geen sprake kon zijn van ontslag omdat de betrokkenen geen formele arbeidsovereenkomst hadden en omdat ze enkel bij oproeping taken toebedeeld kregen. De Brusselse arbeidsrechtbank oordeelt echter dat er na meer dan tien jaar van bijna onafgebroken dienstverlening wel degelijk sprake was van een "impliciet" arbeidscontract, en bijgevolg ook van een eenzijdige verbreking van dat contract.

De betrokkene in wiens zaak het vonnis geveld werd, heeft daarom nu recht op een verbrekingsvergoeding. Het ziet er ook naar uit dat justitie die vergoeding aan alle 400 bodes zal moeten uitbetalen. Het gaat om zowat 5.000 euro per persoon.