Milquet reageert verheugd op aanstelling

CDH-voorzitster Joëlle Milquet heeft vanavond verheugd gereageerd op de aanstelling van Elio Di Rupo als formateur. Ze riep alle partijen die bij de onderhandelingen betrokken zijn op om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Voor het CDH was de tijd gekomen om over te gaan naar "een finale onderhandelingsfase zowel over het institutionele luik als over het sociaal economische luik", klinkt het in een mededeling.

"Het komt er nu op aan voor alle betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in dit nieuwe kader". In de mededeling dankt Joëlle Milquet Elio Di Rupo voor het aanvaarden van deze belangrijke opdracht "in de lijn van de beschikbaarheid en verantwoordelijkheid die hij reeds opgenomen heeft tijdens zijn preformatieopdracht".

Voor het CDH is het belangrijk dat de formateur over de nodige speelruimte kan beschikken om zijn taak uit te voeren. De partij zal zich positief en constructief blijven opstellen opdat zo snel mogelijk een regering uit de grond gestampt kan worden.