Vaticaan: "Pedofiele priesters naar rechtbank"

Het Vaticaan heeft een brief met richtlijnen rondgestuurd aan de bisschoppen over de aanpak van seksueel misbruik door geestelijken. In de brief staat onder meer dat katholieke instellingen altijd aangifte moeten doen en dat pedofiele priesters voor een "niet-kerkelijke rechtbank" moeten komen.
Paus Benedictus bij de wijding van William Levada, de prefect van de Congregatie.

De richtlijnen werden opgesteld en rondgestuurd door de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan. Kardinaal William Levada, de prefect van de Congregatie, vraagt de bisschoppen om tegen mei volgend jaar maatregelen te nemen.

Katholieke instellingen moeten altijd aangifte doen van een verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen door een geestelijke. Dat geldt ook als een niet-geestelijke die voor de kerk werkt daarvan wordt verdacht. Geestelijken die van pedofilie worden verdacht, moeten zich voor "een niet-kerkelijke rechtbank" verantwoorden. Bij zedenzaken primeert het kerkelijke recht dus niet voor het Vaticaan.

Ook staat er in de brief dat de prioriteit moet uitgaan naar naar de noden van de slachtoffers. Het gaat dan om "spirituele en psychologische hulp".

De brief heeft het ook over preventieve maatregelen. Zo moet er meer aandacht zijn voor de priesteropleidingen. Bij overplaatsing van (kandidaat-)priesters moet er meer informatie worden uitgewisseld. In het verleden gebeurde het soms dat priesters die iets mispeuterd hadden, in een ander dorp opnieuw hun gang konden gaan zonder dat iemand iets over hun verleden wist.

Volgens de richtlijnen moet er worden samengewerkt met lokale autoriteiten. Geestelijken die "een gevaar vormen voor de gemeenschap, moeten worden uitgesloten van een ambt". Rome benadrukt ook nog eens dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van pedofiele pastoors bij de bisschoppen ligt.

De richtlijnen komen er na meer dan een jaar van wereldwijde schandalen over pedofiele geestelijken. Het Vaticaan krijgt het verwijt dat het veel te weinig heeft opgetreden tegen de geestelijken en dat de kerk te weinig aandacht heeft voor de slachtoffers van het misbruik. In ons land was het vooral de zaak rond de Brugse bisschop Roger Vangheluwe (foto) die de gemoederen beroerde. De bisschoppen krijgen nu een jaar de tijd om een actieplan per bisdom op te stellen.