"Elio Di Rupo formateur: mission impossible?"

De Franstalige kranten plaatsen net als de Vlaamse kranten hun vraagtekens bij de slaagkansen van Elio Di Rupo als formateur. Maar er was geen andere optie meer, klinkt het. De voornaamste taak van Di Rupo zal erin bestaan Bart De Wever ertoe te bewegen open kaart te spelen.

"Elio Di Rupo formateur: mission impossible?", vraagt Le Soir zich op de voorpagina af. Véronique Lamquin toont zich niet bijster enthousiast. "Dit is een gigantische stap voorwaarts, een belangrijke mijlpaal, maar de verwarring en de scepsis blijven. De obstakels van 2010 blijven bestaan", klinkt het, verwijzend naar de verschillen tussen de twee winnaars van de verkiezingen, de PS en de N-VA. "Optimisme is echt niet op zijn plaats. De missie van Elio Di Rupo blijft, zoals in de zomer van 2010, om het onverzoenbare te verzoenen. En met welk doel? Maar om eerlijk te zijn, er was geen andere oplossing." En, tot besluit: "Mislukken is mogelijk, slagen veel minder."

Voor Christian Carpentier van La Dernière Heure mag de aanstelling van Elio Di Rupo "tegen de mening van Bart De Wever in riskant lijken, maar het was zonder twijfel de enige mogelijke optie". "De eerste opdracht van de PS-voorzitter zal erin bestaan om Bart De Wever ertoe te dwingen open kaart te spelen over zijn werkelijke intenties", denkt de krant, "maar alleen een radicale wijziging van de werkmethode kan dat bereiken." "Geschreven documenten die openbaar gemaakt worden, gesprekken en discussies die uitlekken, een inzet die duidelijk ter discussie staat, zolang deze elementen er blijven inzitten, zal Bart De Wever de Vlaamse publieke opinie zonder schaamte blijven manipuleren, om zich te vrijwaren tegen wat hem het meeste schrik aanjaagt: dat hij het masker moet laten vallen."

Ook de kranten van de groep Sud Presse noemen de opdracht van Elio Di Rupo risicovol. Volgens Hughes Danze heeft Di Rupo alles te verliezen, want het koninklijke initiatief is "een vergiftigd geschenk". De voorzitter van de PS gaat inderdaad moeten jongleren tussen de N-VA die te kennen gegeven heeft dat ze met rechts wil regeren enerzijds en de immense verschillen op sociaal-economisch vlak anderzijds." De benoeming van Di Rupo komt ook op het slechtst mogelijke moment, luidt het, nu de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zullen gaan wegen op de onderhandelingen én op de eisen van de N-VA en Bart De Wever. "Het is diens grote ambitie om de toekomstige burgemeester van Antwerpen te worden. Meer dan formateur is het de rol van ontmijner die Di Rupo zal moeten spelen. Met het risico om alles te verliezen."

La Libre Belgique heeft het in zijn opiniebijdrage niet over Elio Di Rupo, maar geeft in zijn stuk wel aan dat de PS-voorzitter zich in een mijnenveld begeeft. De krant verwijst naar de ontevredenheid van de N-VA die van mening is dat ze voor een voldongen feit is gesteld, omdat ze niet op de hoogte geweest zou zijn van de audiëntie van Di Rupo bij de koning gisteren. De krant denkt dat Di Rupo twee formateursnota's zal maken, eentje over de staatshervorming en eentje over sociaal-economische zaken. Het werk zal "gebaseerd zijn op, maar niet zomaar een synthese zijn van" de nota's van Johan Vabnde Lanotte en Wouter Beke.