"Is formateur een veredelde overzomeraar?"

De koning die PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft aangesteld als formateur, het is voorpaginanieuws in alle kranten. En ook de commentatoren weten waarover ze het moeten hebben. Eén constante in de opiniebijdrages: de scepsis blijft. Ook nu.

"En op de 337e dag schiep Koning Albert de Tweede een Formateur. Maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen", merkt Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws op. Hij hoopt dat de formateur niet eerst "de gebruikelijke schare lobbyisten allerhande" ontvangt, maar "snel en gericht" te werk gaat. "We mogen hopen dat hij de opties neemt van een echte premier, die belangrijke hervormingen wil doorvoeren, niet alleen op het institutionele vlak, maar ook inzake de grote vraagstukken van onze tijd, en dat hij tegelijk voldoende consensus zoekt om niet meteen op een weigering te lopen van een van de belangrijke hoofdrolspelers."

In Het Nieuwsblad vindt chef politiek Liesbeth Van Impe het moeilijk om niet cynisch te zijn "over episode 338 in de soap die wij formatie noemen". Volgens Van Impe ziet het ernaar uit dat Elio Di Rupo eindelijk weer beseft dat hij eigenlijk premier wil worden. "Na alle intermezzi heeft er weer iemand de leiding, iemand die in staat zou moeten zijn akkoorden te forceren én te sluiten. Hij kan dat intussen veel beter voorbereid doen, want de tussenopdrachten hebben tenminste duidelijker schema's, voorstellen en tabellen opgeleverd." Tot zover het goede nieuws, klinkt het, want "de kloof tussen N-VA en PS is nog altijd groot, het wantrouwen nog groter".

In De Standaard vindt Bart Sturtewagen het "betekenisvol" dat Elio Di Rupo deze opdracht aanvaardt. "Sinds hij in september zijn opdracht als preformateur teruggaf, heerste er twijfel over zijn engagement. Door zich nu door het Paleis te laten casten als kandidaat-premier steekt hij zijn nek ver uit. Het kan niet zijn bedoeling zijn dat die binnen een paar dagen al wordt doorgehakt." Sturtewagen meent wel dat de benoeming niet garandeert dat er de komende tien weken een federale regering komt, zoals koninklijk onderhandelaar Wouter Beke bij zijn afscheid vooropgesteld had. "Het risico dat de formateur slechts een veredelde overzomeraar wordt, bestaat. Het is passend Elio Di Rupo veel succes te wensen. Hij staat voor wat men noemt een uitdaging."

Voor het eerst sinds de verkiezingen hebben we een formateur, maar daarom nog geen regering, schrijft Eric Donckier in Het Belang Van Limburg. Di Rupo wil eerst een nota schrijven die hij aan de negen partijen zal voorleggen. "Op basis van die nota kunnen ze beslissen of ze al dan niet deelnemen aan de echte regeringsonderhandelingen. Het betekent dat Elio Di Rupo in een eerste fase eerder informateur dan formateur zal zijn. De keuze van een coalitie wordt uitgesteld". "Ook inhoudelijk zijn we nog ver van huis. Di Rupo zei "neen" tegen de nota-Vande Lanotte en "neen" tegen de nota-Beke. Die waren een minimum minimorum voor de N-VA." "We hebben een formateur. Een regering is voor later, véél later. Het enige waar we nu zeker van zijn, is dat we overzomeren."

In Gazet Van Antwerpen merkt politiek redacteur Dirk Castrel op dat de meeste partijen maandagavond toch lichtjes verrast waren over de snelheid die de koning aan de dag heeft gelegd met de aanstelling van een formateur. "De koning wilde allicht geen vacuüm laten ontstaan tussen Wouter Beke en de volgende opdrachthouder. Nochtans is het fundamentele meningsverschil tussen de twee hoofdrolspelers over de samenstelling van de regering niet opgelost. De N-VA verzet zich tegen onderhandelingen met negen en wil aan Vlaamse kant de SP.A en Groen! dumpen. De PS wil de Vlaamse socialisten aan boord houden en voortdoen met negen." "Di Rupo vertrekt niet van een wit blad. Inzake staatshervorming zijn de posities van alle partijen onderhand gekend", klinkt het. Maar de aanstelling van een formateur betekent volgens Castrel niet dat we morgen een regering hebben. "Veel, heel veel zal afhangen van de werkwijze die Di Rupo gaat toepassen."

Steven Samyn, chef politiek van De Morgen, meent dat de kansen dat Di Rupo erin slaagt een regering op de been te brengen de voorbije maanden alleen maar afgenomen zijn. Volgens Samyn zijn we "opnieuw vertrokken voor weken overleg". "Opnieuw zal er worden gezocht, overlegd en afgetast. Di Rupo zal doen wat hij al gedaan heeft, net zoals de andere bemiddelaars en opdrachthouders hebben gedaan. De kans dat er iets inhoudelijks uit de bus komt dat voldoende zal zijn voor de N-VA is nagenoeg onbestaande. Het geloof in een akkoord hebben de Vlaams-nationalisten al even verloren."