Alexander De Croo hoopt op nieuwe dynamiek

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo is verheugd dat formateur Di Rupo naast communautaire onderhandelingen ook over sociaal-economische thema's zal praten. Dat zal een nieuwe dynamiek creëren, zegt hij.

De Croo ziet twee belangrijke verschillen met de vorige pogingen om uit de communautaire impasse te geraken. "Het is een zeer goede zaak dat er na 11 maanden een formateur is die een regering moet vormen", zegt hij in "Vandaag" op Radio 1. "Daarnaast is er voor de eerste keer gezegd om naast de communautaire gesprekken ook sociaaleconomische onderhandelingen te voeren. Dat zeggen wij al enkele maanden."

De Open VLD-voorzitter veronderstelt dat de formateur veel bilaterale gesprekken zal voeren voor hij zijn nota afwerkt en openbaar maakt. Tegen dat laatste heeft hij bovendien geen bezwaar. "Ik zie niet in dat er zaken zijn die geheim zijn en die niet met de bevolking kunnen gedeeld worden."

Voorts verwacht hij dat "onze mening zal worden gevraagd" en dat zijn partij in de communautaire en sociaaleconomische discussies haar prioriteiten naar voren zal kunnen schuiven. "Ik hoop dat de nota's van de Di Rupo ambitie zullen tonen", zegt de Open VLD'er, die beseft dat de opdracht van Di Rupo niet eenvoudig zal zijn.

"Alle elementen zijn al zoveel gaargekookt en nu zijn we op zoek naar een kok die er een menu van maakt. Hopelijk is dat Di Rupo", aldus De Croo. Daarvoor is volgens hem vooral nood aan vertrouwen en Di Rupo zal ook kleur moeten bekennen. "De keuze van partners kan je niet blijven uitstellen, anders zal het wantrouwen blijven heersen", besluit hij.