Bracke: "Di Rupo lijkt wel een informateur"

Het N-VA-kopstuk Siegfried Bracke zegt dat er twee zaken zijn die hem ongerust maken als hij Elio Di Rupo hoort: hij lijkt meer een informateur en hij heeft gezegd dat hij zich niet ziet als kandidaat-premier. Bracke wil echter wel constructief blijven.

Het zit de N-VA duidelijk dwars dat Elio Di Rupo voorlopig vasthoudt aan de negen partijen om mee te onderhandelen. In Terzake zei Siegfried Bracke dat de N-VA verwacht van Di Rupo dat hij "doet wat elke formateur doet, een ploeg vormen, kiezen, een meerderheid maken, een programma schrijven en kijken wie daar toe behoort en wie niet".

"Als ik nu naar Di Rupo kijk, zijn er twee zaken die me ongerust maken", zei Bracke. "Het lijkt me het werk van een informateur te zijn, hij gaat praten met negen partijen, kijken wat die vinden, dat is bijna een definitie van een informateur. Ten tweede, na zijn verklaring heeft hij ook gezegd dat hij zich nog niet ziet als kandidaat-premier. Een formateur is normaal gezien iemand die premier wil worden en die er bijgevolg voor gaat."

"Maar laten we maar constructief zijn en we zullen afwachten", zei Bracke; "Maar we hopen wel dat Elio Di Rupo iemand is die springt en niet iemand die enkel maar eens aan de deur komt piepen."

Bracke herhaalde nog eens dat Di Rupo moet kiezen, een wetmatigheid waaraan geen enkel formateur kan ontsnappen. Als hij dat zou doen, zou dat het vertrouwen kunnen herstellen.

De staatshervorming en het sociaal-economische hangen voor de N-VA samen, zei Bracke, en de partij heeft geen probleem met de maatregelen die Europa ons land vraagt te nemen, want die vallen grotendeels samen met het N-VA-programma. Om de Franstaligen gerust te stellen, zei hij nog dat het einde van België nu niet aan de orde is.

"Snel een formateursnota"

In een eerste schriftelijke mededeling had de N-VA al gezegd dat ze hoopt dat PS-voorzitter Elio Di Rupo zo snel mogelijk met een echte formateursnota komt, zodat het duidelijk wordt wat hij inhoudelijk wil realiseren en met wie hij dat wil doen.

In de mededeling zegt N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts (foto) dat zijn partij begrepen heeft dat Elio Di Rupo eerst een reeks bilaterale gesprekken met alle partijen zal voeren en met andere woorden eerst als informateur aan de slag gaat. Aangezien de tijd voor de zomer snel weg tikt, hoopt de N-VA dat Di Rupo snel met zijn nota komt, zodat hij dan als formateur de echte regeringsonderhandelingen kan leiden.

Van de N-VA weet Di Rupo na 11 maanden in elk geval al zeer goed wat de partij wil, zo zegt de mededeling. Inzake staatshervorming is het voor de N-VA essentieel dat alle overheden van dit land financiële verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen beleid en dat er voldoende sociaal-economische hefbomen naar de deelstaten worden overgedragen.

Daarnaast zegt de N-VA met veel interesse uit te kijken naar de voorstellen van Di Rupo op het sociaal-economische en maatschappelijke vlak. Sociaal-economisch wil de N-VA inzetten op besparingen en op hervormingen in de sociale zekerheid. Maatschappelijk wil de N-VA vooral de omslag maken naar een kordaat justitiebeleid en een strenger asiel en migratiebeleid.

Al vele jaren zijn deze hervormingen noodzakelijk maar blijkt het onmogelijk om ze door te voeren. De N-VA roept Elio Di Rupo nu op om de komende weken duidelijk te maken of die bereidheid er nu wel is. De Vlaamse kiezers hebben vorig jaar in elk geval duidelijker dan ooit dat signaal gegeven, zo besluit de mededeling.