Europa laat Vlaamse boeren meer mest gebruiken

Vlaamse boeren mogen van Europa meer mest gebruiken dan toegelaten door de Europese nitraatrichtlijn. Dat heeft het Europees Nitraatcomité beslist. Regio’s kunnen, onder strikte voorwaarden, een afwijking van de richtlijn aanvragen.

De Boerenbond spreekt van een belangrijke stap voor de Vlaamse landbouw. "Gelukkig heeft Europa haar verstand gebruikt", klinkt het daar. "Het is een win-winsituatie voor het milieu en de landbouw."

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege reageert ook  opgelucht op de beslissing van het Europees Nitraatcomité. "Een afwijzing zou de sector zo'n 17 miljoen euro gekost hebben", aldus Schauvliege. “Nu komt het erop aan om alles op alles te zetten om de met Europa afgesproken doelstellingen voor verbeterde waterkwaliteit te halen.”

Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de voorwaarden voor de uitzonderingsmaatregel. Europa beperkt de hoeveelheid dierlijke mest die landbouwers mogen uitrijden, omdat anders te veel nitraten in het grondwater terecht kunnen komen.

Na het gunstige advies van het Nitraatcomité, zal de Europese Commissie de uitzonderingsaanvraag definitief goedkeuren.

"We zullen nauwlettend toezien op de evolutie"

De Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepelorganisatie van milieu-organisaties, reageert afwachtend op de uitzonderingsmaatregel. "Het belangrijkste is dat we de vooropgestelde milieudoelstellingen halen", aldus Lieze Cloots van de BBL.

De BBL laat weten dat ze nauwlettend zal toezien op de evolutie. Binnen 3 jaar is een tussentijdse evaluatie gepland. "Dan zullen we zien hoever we staan", zegt Cloots. "Op basis van die tussentijdse evaluatie kan de Europese uitzonderingsmaatregel herbekeken worden", waarschuwt Cloots.