Ongepubliceerde brieven Magritte onder de hamer

Op 26 juni veilt Sotheby's in New York een reeks ongepubliceerde brieven van René Magritte (1898-1967) aan kunsthandelaar Alexander Iolas. De waarde ervan wordt geschat tussen 105.000 en 176.000 euro.

De veiling vindt plaats in het kader van de tweede verjaardag (op 2 juni) van het Magritte Museum in Brussel.

De reeks van 42 pagina's brieven en documenten met meer dan 40 tekeningen zijn gericht aan kunsthandelaar Alexander Iolas en gaan over de tentoonstellingen van Magritte in de galerij van Iolas. Ze dateren uit de periode 1947-1955. Het gaat over ontwerpen van lijsten, een ontwerp van de catalogus en de begeleidende teksten bij de werken.

De naoorlogse correspondentie toont aan dat de surrealistische schilder grote invloed had op de presentatie van zijn tentoonstellingen en op de marketing. 

De brieven tonen ook aan dat het woord een belangrijke rol vervult in zijn werk. In een van zijn uitspraken stelt Magritte dat zijn schilderijen een visuele manifestatie van de poëzie zijn.