Voorakkoord voor de metaalarbeiders

De vakbonden en de werkgevers in de metaalsector hebben een voorakkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders voor de komende twee jaar.

Het voorakkoord omvat een loonsverhoging van 0,3 procent bovenop de index vanaf 1 april 2012. Daarnaast worden twee keer ecochecques uitgedeeld ter waarde van telkens 250 euro.

Er komt ook een verhoging van de opzegtermijn voor arbeiders tot 10 jaar anciënniteit. Er zijn provinciale regelingen mogelijk voor een uitbreiding van het pensioenfonds.

De metaalsector in ons land telt ongeveer 150.000 arbeiders. Het voorakkoord zal de komende dagen aan de achterban worden voorgelegd.

Meest gelezen