Greenpeace stoorzender op bedrijventop Brussel

Zowat 170 militanten van de milieuorganisatie Greenpeace hebben actiegevoerd aan de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel. Daar heeft de internationale zakenconferentie "European Business Summit" plaats en Greenpeace wil de bedrijven wijzen op het belang van de klimaatproblematiek.

De militanten blokkeerden alle toegangsdeuren tot de conferentie. Na een halfuur greep de politie in en werden de actievoerders ontzet.

De zakentop wordt medegeorganiseerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en heeft als thema "Europa in de wereld: aan de leiding of achterophinkend". Dat inspireerde Greenpeace om de aanwezige bedrijven op te delen in zij die vooroplopen in de strijd tegen de klimaatopwarming en zij die achterblijven.

De organisatie maakte de indeling op basis van de vraag of de bedrijven al dan niet de doelstelling ondersteunen van 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2020. Europa wil op dit moment de uitstoot maar met 20 procent verminderen, en dat is niet ambitieus genoeg, klinkt het.

De milieubeweging heeft ook een website gemaakt waarop terug te vinden is in welke categorie welk bedrijf thuishoort. Aan Tour & Taxis rolden de militanten een groot spandoek uit met de namen van een aantal van die firma's. Links op het spandoek staan de bedrijven die het wel goed doen, rechts de bedrijven die het anders moeten aanpakken (zie foto).