Haven aan de Mississippi weer open voor schepen

De Amerikaanse zeewacht heeft de haven van Natchez heropend voor de scheepvaart. Gisteren moesten alle schepen aan de kant blijven staan omdat er gevaar was dat de druk van de schepen in het water overstromingen zou veroorzaken.

De Mississippi wordt druk gebruikt om graan, sojabonen en andere gewassen uit de staten Ohio, Missouri en Mississippi te transporteren naar de Golf van Mexico. De haven werd gisteren gesloten omdat de vrees bestond dat de golven veroorzaakt door de schepen, tot overstromingen zouden leiden in de lager gelegen gebieden met de dicht bewoonde steden Baton Rouge en New Orleans.

Dat gevaar is nog niet geweken. Het waterpeil aan de haven van Natchez staat nog altijd 1 meter hoger dan het hoogste peil tot nu toe gemeten aan de haven. Toch is de haven weer toegankelijk voor de scheepvaart om de economische en financiële schade te beperken. De schepen mogen een voor een aan een traag tempo de haven doorvaren.

Het waterpeil van de Mississippi staat al een tijdje op een recordhoogte door aanhoudende regen. Duizenden mensen hebben hun woonplaats moeten verlaten voor gecontroleerde overstromingen via sluizen.

Meest gelezen