Moet de EU plastic zakjes verbieden?

De Europese Commissie wil het gebruik van plastic zakjes terugdringen, en doet een oproep aan alle inwoners van de Unie om hun mening te geven. Ze stelt in een internetenquête de vraag: volstaan belastingen op plastic zakjes of moet er een totaalverbod komen?
Plastic afval op een strand op de Azoren

De Verenigde Naties luiden al jaren de noodklok over plastic dingen die wij dagelijks achteloos gebruiken en wegwerpen. Plastic ontbindt niet, het verbrokkelt enkel in steeds kleinere stukjes. Dat tast vooral de oceanen aan. Zo zijn er grote slierten plastic vastgesteld in de Middellandse Zee, in de Golf van Mexico, en vooral een enorme draaikolk in de Stille Oceaan, twintig keer zo groot als België. Elk jaar belandt ook 20.000 ton afval in de Noordzee.

Daardoor wordt de hele voedselketen aangetast. 70 procent van alle plastic zinkt naar de zeebodem, en verstikt het leven daar. Zeevogels happen het op, vissen nemen verbrokkeld plastic op, en het komt in ons voedsel terecht. Heel wat dieren raken ook verstrikt in het afval en sterven.

Daarom overweegt de Europese Commissie nu maatregelen maar ze aarzelt blijkbaar om een totaalverbod in te voeren en wil eerst de burgers consulteren via de enquête. De enquête is te vinden op de website van de Europese Commissie, ec.europa.eu.

Meest gelezen