Van kindermoord beschuldigde arts vrijgelaten

De kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel heeft een Brusselse arts die beschuldigd werd van moord op zijn 10 dagen oude baby, vrijgelaten. Een collega van de arts had hem ervan beschuldigd zijn zwaar misvormde dochtertje te hebben gewurgd.

Het meisje werd in juli 2004 geboren met een ernstige afwijking. Tien dagen na de geboorte is het meisje overleden. Het gerecht oordeelde dat het om een verdacht overlijden ging en opende een onderzoek. In december 2006 werd de vader van het meisje buiten verdenking gesteld.

Het dossier werd echter heropend na nieuwe verklaringen van een collega-arts. Die zei dat hij het dochtertje van de man in juli 2004 een spuit met insuline had gegeven omdat het kind een zware misvorming had. Omdat het meisje niet stierf door de inspuiting, zou de vader van het meisje volgens de collega-arts het meisje in haar wieg hebben gewurgd. Volgens de collega-arts heeft de vader dat ook gefilmd met zijn gsm.

Na deze verklaringen werden beide artsen in beschuldiging gesteld voor kindermoord en zijn ze opgepakt. Ook de moeder van het meisje werd in beschuldiging gesteld voor de moord maar moest niet naar de cel.

De verdediging van de vader van het meisje stelde vandaag dat de collega-arts uit wraakzucht valse beschuldigingen heeft geuit aan het adres van de arts. De collega-arts was namelijk uit een farmaceutisch bedrijf gezet waarvan hij samen met de partner van de arts vennoot was.

De KI heeft de redenering van de verdediging gevolgd en heeft de vader van het meisje vrijgelaten. De collega-arts die ook aangehouden werd, is niet vrijgelaten. Hij had geen beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer om hem voorlopig in de cel te houden.