8 tot 10 jaar wachten op een adoptiekindje

De gemiddelde wachttijd voor adoptie in Vlaanderen is fors gestegen, van twee jaar in 2005 naar ongeveer acht jaar nu. De voornaamste oorzaak is dat landen wereldwijd steeds minder kinderen vrijgeven voor adoptie, schrijft Het Nieuwsblad. Koppels die zich nu aanmelden om een kind te adopteren, moeten acht tot tien jaar geduld oefenen, luidt het. De Vlaamse overheid denkt na over maatregelen.

De adoptieprocedures zijn sowieso al vrij lang. Toekomstige adoptieouders moeten onder meer een voorbereidingscursus volgen en wachtlijsten doorlopen.

Daar komt nu nog bij dat de traditionele adoptielanden voor Vlaamse ouders, zoals Kazachstan, China en Ethiopië, veel minder adoptiekinderen vrijgeven. Zo kiest China ervoor om veel meer kinderen gewoon in eigen land op te vangen (foto's: archieffoto's Chinese adoptiekinderen). Voor Ethiopië zou het zelfs om een terugval met 90 procent gaan.

Terwijl wereldwijd het aantal adoptiekinderen afneemt, stijgt het aantal kandidaat-adoptieouders. Voor Vlaanderen zou het jaarlijks om 400 nieuwe gezinnen gaan. Maar vorig jaar mocht ons land slechts 225 adoptiekinderen verwelkomen.

Voor heel jonge, gezonde kinderen zijn er te veel kandidaat-ouders om te adopteren. Maar dat is dan weer niet het geval voor kinderen ouder dan vier, en zeker ook voor kinderen met een handicap.

Lange wachtlijsten "mentaal niet meer haalbaar"

Intussen worden de wachtlijsten in Vlaanderen zo lang dat sommige kandidaat-adoptieouders dreigen af te haken tijdens de procedure. Martine Van Strijdonck en haar partner startten vijf jaar geleden een procedure op om een kindje uit China te adopteren.

"We zijn nu al vijf jaar aan het wachten, dat is menselijk niet meer haalbaar. We kunnen het mentaal niet meer aan en daarom overwegen we om te stoppen", aldus Van Strijdonck.

Wordt instroom van kandidaat-ouders beperkt?

De Vlaamse overheid denkt eraan om de instroom van kandidaat-adoptieouders te beperken. Kandidaten zouden pas tot de voorbereiding en de selectie worden toegelaten als ze binnen een redelijke termijn een kind kunnen adopteren.

"We zouden de mensen een garantie willen bieden dat het mogelijk is om binnen afzienbare tijd te adopteren", zegt Vlaams adoptieambtenaar Dorien Chamon. Wachttijden van 7 tot 8 jaar zijn niet houdbaar. "We vinden het onmenselijk dat mensen zoveel tijd, energie en financiën moeten pompen in een project waarvan de afloop zo onzeker is."

Tegelijk zoekt Vlaanderen naar nieuwe landen om kinderen uit te adopteren. Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) worden die landen binnenkort beschikbaar.