“Bijzondere jeugdzorg moet bijzonder blijven”

Het aantal jongeren dat een beroep doet op bijzondere jeugdzorg is het afgelopen jaar met 7 procent gestegen, naar een recordaantal van 26.000 jongeren. “We moeten dringend werk maken van tijdelijke en gepaste hulp”, zegt Stefaan Van Mulders van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Naast de stijging van 7 procent, 1.800 jongeren, is er ook al jaren een wachtlijst van zo’n 3.700 jongeren. “Dat is verontrustend”, zegt Van Mulders. "Samen met de ganse sector bekijken we hoe we de wachtlijsten kunnen oplossen."

8 op de 10 jongeren die aankloppen bij bijzondere jeugdzorg hebben problemen thuis. In sommige andere gevallen komen de jongeren bij de bijzondere jeugdzorg terecht na een misdrijf.

De stijgende instroom van jongeren in de bijzondere jeugdzorg is volgens Van Mulders een maatschappelijk fenomeen. "Dat kunnen we niet onmiddellijk tackelen", zegt hij . "De bedoeling is  wel dat de bijzondere jeugdzorg bijzonder, en dus uitzonderlijk, blijft."

“De cijfers moeten omlaag”, zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V, foto). Dat kan volgens hem door een betere samenwerking. “We proberen de samenwerking te stimuleren tussen de gehandicaptensector, de bijzondere jeugdbijstand en de voorzieningen van Kind & Gezin.”

Gisteren herhaalde Vandeurzen in het programma “Villa politica” dat er een decreet komt met een algemene regeling voor de pleegzorg in Vlaanderen. Dat decreet komt nu in een stroomversnelling door een recent geval van zware kindermishandeling in Duffel. Een meisje werd er 10 jaar lang in een pleeggezin mishandeld, zonder dat iemand iets opmerkte.