"Taalvoorwaarden ambtenaar discriminerend"

Naar aanleiding van een klacht van een Oostenrijkse burger noemde de Europese Commissie de Belgische taalvoorwaarden voor ambtenaren bij lokale overheden discriminerend. Die voorwaarden zijn volgens de Commissie in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

De Commissie viseert het taalcertificaat dat je volgens de Belgische wet nodig hebt als je bij een Nederlands-, Frans- of Duitstalige lokale overheid wil werken, maar geen onderwijs hebt genoten in die taal. Dat certificaat kan je enkel bekomen door te slagen in de examens van Selor, het selectiebureau van de Belgische overheid. Andere certificaten worden niet aanvaard als bewijs van talenkennis.

Een zeker niveau van talenkennis kan volgens de Commissie wel een voorwaarde zijn voor een bepaalde baan. Maar het feit dat er geen andere mogelijkheid is om de vereiste talenkennis te bewijzen noemt de Commissie "onevenredig" en staat gelijk aan "discriminatie op grond van nationaliteit".

België heeft nu twee maanden de tijd om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving. Anders kan de Commissie België voor het Hof van Justitie dagen en kunnen er zelfs boetes volgen.