Kamer keurt begroting 2011 goed

De Kamer heeft de begroting 2011 goedgekeurd. Het gaat om de eerste volwaardige begroting van een regering in lopende zaken. De partijen van de meerderheid stemden voor, de N-VA en de SP.A onthielden zich.

Met de begroting wil de ontslagnemende regering het tekort dit jaar terugdringen tot 3,6 procent van het bbp. Dat is beter dan gepland in het Europese stabiliteitsprogramma.

Aangezien de regering in lopende zaken zit, kon ze nauwelijks maatregelen nemen. Het goede resultaat is vooral te wijten aan de opnieuw aanzwengelende economie en de budgettaire meevallers die daaruit voortvloeien.

Omdat er nu een volwaardige begroting is, hoeft de ontslagnemende regering niet langer meer te werken met zogenoemde voorlopige twaalfden.

De Kamer zette ook het licht op groen voor haar eigen begroting en die van een reeks instellingen die van het parlement afhangen, onder meer het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Hoge Raad voor Justitie en het Comité P.