Kerncentrales worden getest op rampen en aanslagen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wil met een stresstest nagaan of onze kerncentrales bestand zijn tegen een aardbeving of de impact van een vliegtuigcrash. Voor Doel 1 en 2 zou de sluiting dreigen. Premier Leterme zei in de Kamer dat België voor de strengste criteria wil gaan, en snel een beslissing zal nemen.

“Allerlei natuurlijke rampen zullen bekeken worden om te kijken waar de zwakke punten van de centrales liggen”, aldus Karina De Beule van het FANC. “Het gaat onder meer over het overstromingsrisico of het risico op aardbevingen.” Daarnaast wil het FANC ook nagaan of de Belgische kerncentrales bestand zijn tegen een vliegtuigcrash, een terroristische aanslag of bij een hevige brand.

Een negatief resultaat van de test zou kunnen resulteren in de sluiting van de desbetreffende kerncentrale. Vooral Doel 1 en 2, de oudste kerncentrales van het land, lopen dat risico. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) laat weten dat de criteria uitgewerkt zijn door het FANC en de regering niet binden.

Groen! vindt dat het aan het parlement is om criteria vast te leggen. “Het kan niet dat het parlement hierbij niet betrokken wordt”, aldus Kristof Calvo (foto) van Groen!. Het FANC bezorgde een ontwerpnota van de stresstest dinsdag al aan de uitbaters van de kerncentrales. “De criteria liggen eerder op de tafel van Electrabel dan bij de leden van de subcommissie Nucleaire Veiligheid.”

Leterme: België wil zo streng mogelijke criteria

De controles komen er naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan. Daar werd bij een natuurramp de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd. Europa besliste om alle kerncentrales aan een zogenoemde stresstest te onderwerpen.

Er is geen Europese eensgezindheid over hoe die tests er precies moeten uitzien. Waar Frankrijk en Groot-Brittannië zich vooral focussen op aardbevingen en overstromingen, schaart België zich achter landen als Duitsland en Oostenrijk die verder willen gaan.

In de Kamer bevestigde ontslagnemend premier Yves Leterme dat België zo streng mogelijke criteria wil hanteren, en dus ook rekening wil houden met "menselijke tussenkomsten" in de vorm van terrorisme zoals "cyberaanvallen of vliegtuigcrashes."

De regering zal het ontwerp van het FANC "de komende dagen en weken" finaliseren, want de tijd dringt, zei Leterme nog. "De veiligheid en het belang van onze bevolking staan voorop", benadrukte hij. Bij dat finaliseren zal de regering rekening houden "met wat er internationaal gebeurt" en wat er in het het parlement wordt wordt gezegd. Ook met het Internationaal Atoomagentschap zal worden gehoord.

De tests moeten deze zomer worden uitgevoerd. Tegen het einde van het jaar moeten de resultaten dan bekend zijn. De Belgische regering wil daar zo veel mogelijk transparantie over geven en zal die resultaten dan ook bekendmaken.