Ontbossing Amazonewoud bijna verzesvoudigd

De ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud is het afgelopen jaar bijna verzesvoudigd. Dat blijkt uit nieuwe gegevens die zijn verzameld via satellietfoto's. De Braziliaanse minister van Leefmilieu Izabella Teixeira noemt de nieuwe gegevens alarmerend.

Uit de satellietfoto's blijkt dat de ontboste oppervlakte gegroeid is van 103 vierkante kilometer in de periode maart-april 2010 naar 593 vierkante kilometer in dezelfde periode dit jaar. Het ontbossingsprobleem is het grootst in de deelstaat Mato Grosso, in het zuidelijke deel van het Amazonegebied.

"Wij willen de ontbossing verminderen tegen juli", reageert minister van Leefmilieu Izabella Teixeira. Volgens waarnemers hebben de nieuwe cijfers de Braziliaanse regering verrast. Vorig jaar nog had de regering meegedeeld dat de ontbossing op het laagste peil van de voorbije 22 jaar stond.

Volgens milieuactivisten heeft het ontbossingsprobleem veel te maken met de toenemende vraag naar soja en vee. Als gevolg daarvan proberen landbouwers aan meer grond te raken. Anderen zien een verband met het maandenlange gepalaver in Brasilia over een mogelijke versoepeling van de bestaande wetgeving in verband met ontbossing. "Je hebt hier 300 à 400 parlementsleden die een boodschap geven dat je voordeel halen uit illegale ontbossing niet zal worden bestraft", klaagt een medewerker van Greenpeace. "Misdaad brengt op, luidt dan de boodschap."

Volgens de huidige wetgeving moeten boeren die grond verwerven in het Amazonegebied 80 procent van die grond bebost laten. Volgens sommigen brengt dat de economische vooruitgang van Brazilië in het gedrang, maar de tegenstanders van een versoepelde wetgeving vrezen voor een vrijbrief voor ongebreidelde ontbossing.

Het Amazonewoud heeft een oppervlakte van 7 miljoen vierkante kilometer en is het grootste regenwoud van onze planeet. Het fungeert als een soort groene long. Een kleiner Amazonewoud kan nefaste gevolgen hebben voor het broeikaseffect en kan ook leiden tot grotere droogte in de regio zelf.

Meest gelezen