Twee Belgen krijgen Europese uitvindersprijs

Twee Belgen zijn bekroond met een Europese uitvindersprijs. Wetenschapster Christine Van Broeckhoven (foto) ontving de prijs voor haar onderzoek naar Alzheimer en ingenieur Ann Lambrechts voor haar innovatie in betonstructuren.

De European Inventor Award is een Europese innovatieprijs die sinds 2006 wordt uitgereikt door het Europees Octrooibureau, in samenwerking met de Europese Commissie en EU-voorzitterschap. Dit jaar zijn twee Belgen genomineerd, in twee van de vijf categorieën, en beiden hebben hun nominatie kunnen verzilveren.

Christine Van Broeckhoven, wetenschapster aan de Universiteit Antwerpen, won in de categorie Onderzoek en Ann Lambrechts (kleine foto), topingenieur bij staalproducent Bekaert, in de categorie Industrie. De prijs eert "inventieve individuen en teams die met hun pionierswerk antwoorden bieden op de uitdagingen van onze tijd", luidt het.

Het onderzoek van Christine Van Broeckhoven effent de weg voor de behandeling van onder meer de ziekte van Alzheimer. Ann Lambrechts, topingenieur bij staaltechnologiegroep Bekaert, ontwikkelde een techniek met haakvormige staalvezels die in beton worden gemengd, waardoor de treksterkte ervan vergroot en nieuwe spectaculaire structuren mogelijk worden. Zo zijn haar staalvezels in de Kanaaltunnel en CCTV Tower in Peking gebruikt.

De Zweedse wetenschapper Per-Ingvar Brånemark ontving de carrièreprijs voor zijn medische pionierswerk rond implantaten. In de categorie kmo's ging de prijs naar de Deen Jens Dall Bentzen voor zijn speciale oven om biomassa te verbranden en als niet-Europeanen werden Ashok Gadgil en Vikas Garud onderscheiden voor hun waterzuiveringstoestel.

"Baat gehad bij octrooistelsel"

De prijs wil ook het belang van Europese octrooien in de verf zetten. "De winnaars hebben baat gehad bij het octrooistelsel", verklaart Benoît Battistelli, voorzitter van het Europees Octrooibureau. "De Europese octrooien spelen een belangrijke rol in de cyclus van idee tot commercieel succes." Toch is de procedure nog heel omslachtig en dring het Europese bedrijfsleven al lang aan op een eenvormig EU-octrooi.

Tegen begin 2014 zal Europa normaal gezien over zo'n eenvormig Europees patent beschikken, een octrooi dat onmiddellijk in 25 van de 27 EU-lidstaten geldig is. Nu is een octrooi aanvragen in Europa gemakkelijk tien keer duurder dan in de VS. Een patent dat het Europese Octrooibureau heeft goedgekeurd, moet immers in elk land nog afzonderlijk gevalideerd worden.